Dr. med. Judith Lutz-Burns Dr. med. Judith Lutz-Burns
Fachärztin für Neurologie FMH
 
Sprachen: E, D
Telefon: 044 310 10 86
E-mail: judith.lutzburns@zentrumamgubel.ch
 
Dr. phil. Rolf Aeberli Dr. phil. Rolf Aeberli
Fachpsychologe für Neuropsychologie und Psychotherapie FSP
 
Sprachen: D
Telefon: 044 310 10 08
E-mail: rolf.aeberli@zentrumamgubel.ch
 
Dr. phil. Ursula Galli Dr. phil. Ursula Galli
Fachpsychologin für Psychotherapie FSP
 
Sprachen: D, I
Telefon: 044 310 10 07
E-mail: ursula.galli@zentrumamgubel.ch
 
Lic. phil. Philipp Nanzer Lic. phil. Philipp Nanzer
Psychologe FSP
 
Sprachen: D, E
Telefon: 079 590 41 78
E-mail: philipp.nanzer@zentrumamgubel.ch
 
Susanne Stiefel Susanne Stiefel
Dipl. Psychologin FH / Psychotherapeutin SBAP
 
Sprachen: D
Telefon: 052 222 02 26 / 078 669 41 90
E-mail: susanne.stiefel@zentrumamgubel.ch
 
Lic. phil. Annelis Wegmann Lic. phil. Annelis Wegmann
Fachpsychologin für Psychotherapie FSP
 
Sprachen: D
Telefon: 044 310 10 07
E-mail: annelis.wegmann@zentrumamgubel.ch
 
Judith Humbel, lic. phil. Lic. phil. Judith Humbel
Fachpsychologin für Psychotherapie FSP

Sprachen: D, E
E-mail: judith.humbel@zentrumamgubel.ch